ฝึกอาชีพคนพิการ หลักสูตร น้ำมันนวดสมุนไพร

วันที่เผยแพร่ : 28 ก.พ. 2567

วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพผู้พิการ หลักสูตร “การทำน้ำมันนวดสมุนไพร” จัดโดย กองสวัสดิการสังคม โดยมี นางกัณฐิกา วิชินโรจน์จรัล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลร่วมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจากนายศิลปชัย อ้นอยู่ ปราชญ์ชุมชน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนไทย และสมุนไพร มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ซึ่งมีระยะการฝึกอบรม 2 วัน ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้การทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร และน้ำมันเขียวสมุนไพร สามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้อีกทางเลือกหนึ่ง