ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 2

วันที่เผยแพร่ : 15 ม.ค. 2567