ตราสัญลักษณ์และธง

ความเป็นมา
ธงประจำเทศบาลเมืองบางกรวย สีน้ำตาล เหลือง มาจากสีของต้นกรวย สีเหลืองมาจากดอกกรวย สีน้ำตาลมาจากสีลำต้น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ สีน้ำตาล มีความหมายถึงสุขภาพและความสัมพันธ์ในครอบครัว สีเหลืองมีความหมายถึงสุขภาพและความสมดุล

สีน้ำตาล (สุขภาพและความสัมพันธ์ในครอบครัว)
ความหมาย ความเป็นมิตร ความอบอุ่น ความจริงใจ ความเข้มแข็ง ความซื่อสัตย์ ความไว้ใจ สุขภาพ ความยั่งยืน ความทนทาน ความเรียบง่าย ความเป็นผู้ใหญ่ ความเสมอภาค

พลังของสีน้ำตาล
สีน้ำตาลจะช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเข้าได้กับทุกสี ให้ความรู้สึกสมบูรณ์เชื่อมโยงกับธรรมชาติแวดล้อม ความมั่นคง ความไม่ไร้สาระ และความสมถะติดดิน นอกจากนั้นสีน้ำตาลสื่อถึงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ ความพิถีพิถัน ความเป็นระเบียบ ความรู้สึกเป็นครอบครัว การเป็นส่วนหนึ่ง  ความปรองดอง ความสะดวกสบาย และรสนิยมที่ดีในการใช้ชีวิตไปจนถึงความมีสไตล์ เป้าหมายและโชคทางการเงิน

สีเหลือง (สุขภาพและความสมดุล)
ความหมาย ความรื่นเริงเบิกบานใจ ความสุข ความสดใสร่าเริง พลัง อนาคต การมองโลกในแง่ดี อุดมคติ จินตนาการ ความหวัง แสงสว่าง ฤดูร้อน ปัญญา ปรัชญา ความคิดสร้างสรรค์

พลังของสีเหลือง
สีเหลืองเป็นสีที่ช่วยในเรื่องการเจริญอาหาร การกระตุ้นสมองและความจำ และช่วยสร้างความมั่นใจ และยังเป็นสีที่ช่วยเรื่องการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผล สีเหลืองเข้มจะช่วยกระตุ้นความรู้สึกและความคิดถึงอนาคตที่สดใสและดียิ่งขึ้น ในทางจิตวิทยาสีเหลืองช่วยเชื่อมต่อความคิดจิตใต้สำนึกของเราเป็นสีที่ส่งพลังงานออกไปสู่สมองของเราได้ไวที่สุด