ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาร้านธงฟ้าเป็นจุด Drop Off ไปรษณีย์ไทย (ไปรษณีย์@ธงฟ้า)

วันที่เผยแพร่ : 28 พ.ค. 2567

ไปรษณีย์ไทย @ธงฟ้า
????รับสมัคร #ร้านธงฟ้า
เป็นจุดบริการไปรษณีย์ DROP OFF

????ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
????ผลประโยชน์ที่ได้รับ ค่าตอบแทนเฉลี่ย 4 บาท/ชิ้น

????ขั้นตำ่ 2.80 บาท/ชิ้น คิดตามน้ำหนักของที่ส่ง และระยะทาง

????คุณสมบัติร้าน
??เป็นร้านธงฟ้าที่อยู่ในความดูแลของกรมการค้าภายใน

??มีทำเลที่ตั้งร้านเหมาะสมที่จะเป็นจุดให้บริการไปรษณีย์
และตั้งห่างจากร้านไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็นร้านแฟรนไชน์
ของไปรษณีย์ไทย 185 สาขา

??ต้องมีอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Smart phone) หรืออุปกรณ์อื่น ๆ
ที่สามารถเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตผ่าน Web หรือติดตั้ง
Application เพื่อใช้ในการสแกนบาร์โค้ดจากสิ่งของ/สินค้า

??มีพื้นที่เพียงพอสำหรับจัดเก็บพัสดุ

??ขั้นตอนการสมัคร
??สแกนคิวอาร์โค้ด
??ลงทะเบียนผ่าน https://newthongfah.dit.go.th