ประกาศงดให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ในวันเสาร์ที่ 6 และ 13 เมษายน 2567

วันที่เผยแพร่ : 28 มี.ค. 2567