ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่เผยแพร่ : 05 ก.พ. 2567