ประกาศ งดการให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฏรและงานบัตรประจำตัวประชาชนในวันเสาร์ที่ 14 และ 21 ตุลาคม 2566

วันที่เผยแพร่ : 12 ต.ค. 2566