ข่าวรับสมัคร

no
name
วันที่เผยแพร่ : 08 เม.ย. 2567
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
วันที่เผยแพร่ : 01 เม.ย. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
วันที่เผยแพร่ : 22 มี.ค. 2567
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่เผยแพร่ : 18 มี.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
วันที่เผยแพร่ : 06 มี.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่เผยแพร่ : 19 ก.พ. 2567
ประกาศ แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครสรรหาฯ
วันที่เผยแพร่ : 12 ก.พ. 2567
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
วันที่เผยแพร่ : 12 ก.พ. 2567
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.ย. 2566
ประกาศรายผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 05 ก.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 25 ก.ค. 2566
ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 15 พ.ค. 2566
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 03 เม.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 23 ก.พ. 2566
เทศบาลเมืองบางกรวย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 21 ก.ย. 2565
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 11 ส.ค. 2565
ประกาศการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 27 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 12 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 04 เม.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 01 ก.พ. 2565
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า 14 อัตรา
วันที่เผยแพร่ : 05 ม.ค. 2565
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 20 ธ.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 22 พ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่เผยแพร่ : 09 ก.ค. 2564
ประกาศ ยกเลิกการรับสมัครพนักงานจ้าง
วันที่เผยแพร่ : 05 ก.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 27 ม.ค. 2564
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 08 ม.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 14 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 04 พ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล
วันที่เผยแพร่ : 03 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
วันที่เผยแพร่ : 31 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
วันที่เผยแพร่ : 31 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่เผยแพร่ : 19 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
วันที่เผยแพร่ : 03 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่เผยแพร่ : 03 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่เผยแพร่ : 29 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสรรและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่เผยแพร่ : 05 ก.พ. 2563
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสัก ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่เผยแพร่ : 05 ก.พ. 2563
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามนอก ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่เผยแพร่ : 05 ก.พ. 2563
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเชิงกระบือ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่เผยแพร่ : 05 ก.พ. 2563
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชลอ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่เผยแพร่ : 05 ก.พ. 2563
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสำโรง ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่เผยแพร่ : 05 ก.พ. 2563
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่เผยแพร่ : 05 ก.พ. 2563
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่เผยแพร่ : 21 ม.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน