รายชื่อผู้ที่ได้รับสวัสดิการผู้พิการ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับสวัสดิการผู้พิการ ประจำปี 2563


หมายเหตุ รูปแบบการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน
  • กรอกเฉพาะตัวเลขอารบิค 13 หลัง
  • ไม่ต้องเว้นวรรค และไม่ต้องใส่เครื่องหมายขีด (-)

* หากข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 0-2443-0610-19 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อกรอกแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม