วิดีโอ
บางกรวย Story EP01
เทศบาลเมืองบางกรวยมีการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ภายในเขตเทศบาลให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเทศบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสื่อใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีอิทธิพลในการสร้างกระแส เทศบาลเมืองบางกรวยจึงได้

บางกรวย Story EP02
เทศบาลเมืองบางกรวยมีการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ภายในเขตเทศบาลให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเทศบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสื่อใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีอิทธิพลในการสร้างกระแส เทศบาลเมืองบางกรวยจึงได้

การมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนะนำ พ ร บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ ศ 2562
แนะนำ พ ร บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ ศ 2562

สาระสำคัญ พ ร บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ ศ 2562
สาระสำคัญ พ ร บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ ศ 2562

ทําไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง?
ทําไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง?

ใครมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ?
ใครมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ?

ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่้ และคิดอย่างไร ?
ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่้ และคิดอย่างไร ?

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องเสียเมื่อไหร่ และเสียอย่างไร ?
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องเสียเมื่อไหร่ และเสียอย่างไร ?