ข่าวประกวดราคา

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้า LED ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ จำนวน 100 ดวง จำนวน 1 รายการ

วันที่เผยแพร่ 24 ส.ค. 2565

รายละเอียด CLICKDownload