ข่าวประกวดราคา

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อทบ่อพัก , ท่อระบายน้ำ รางวี และทางเท้าบริเวณจากสะพานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงมุมถนนหมู่บ้านธนากร 4

วันที่เผยแพร่ 22 ส.ค. 2565

รายละเอียด CLICKDownload