ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำบ่อพักและรางวี ถนนหมู่บ้านสวนศรีบัณฑิต บริเวณบ้านเลขที่ 56/2 ถึง 46-5 หมู่ 7 หมู่ ตำบลบางกรวย

วันที่เผยแพร่ 16 มิ.ย. 2564

รายละเอียด CLICK