ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 25 ก.พ. 2564

รายละเอียด CLICK