ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จัดซื้อเชื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย เพื่อใช้ในโครงการคืนคลองสวยสู่ชุมชน จำนวน 4 คลอง จำนวน 145 กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2564

รายละเอียด CLICK