ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์วัดเชิงกระบือ ตำบลบางกรวย 2

วันที่เผยแพร่ 27 ม.ค. 2564

รายละเอียด CLICK