ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการถมดินศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 19 ม.ค. 2564

รายละเอียด CLICK