ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพักและรางวี ถนนหมู่บ้านสวนศรีบัณฑิต บริเวณบ้านเลขที่ 46/2 ถึง 46/5 หมู่ 7 ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่เผยแพร่ 23 ก.ย. 2563

รายละเอียด CLICK