ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 16 ก.ค. 2563

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   

รายละเอียด CLICK