ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพัก รางวี บริเวณหมู่บ้านธนากร 4 ซอย 2 หมู่ 3 ตำบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 26 ก.พ. 2563

รายละเอียด CLICK

หมู่บ้านธนากร 4 ซอย 2 หมู่ 3 ตำบลวัดชลอ