ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ่อพัก ท่อระบายน้ำ รางวี และทางเดินเท้า ค.ส.ล. ท่อลอด ค.ส.ล. บริเวณชุมชนวัดโพธิ์บางโอ ถึงโรงไม้ ตำบลวัดชลอ

วันที่เผยแพร่ 26 ก.พ. 2563

รายละเอียด CLICK

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.