ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ เส้น ขับเคลื่อน จำนวน ๑ คัน ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองคัลง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 01 ก.พ. 2562

๑. ประกาศ ราคากลาง ..... CLICK

๒. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ...... CLICK

 ภาพประกอบ