ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่เผยแพร่ 01 ก.พ. 2562

- ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ CLICK

- ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ CLICK

 ภาพประกอบ