ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณข้างโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี (วัดกล้วย) หมู่๓ ตำบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

วันที่เผยแพร่ 01 ก.พ. 2562

รายละเอียด CLICK

 ภาพประกอบ