ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้า LED ขนาดไม่น้อยกว่า 36 วัตต์) จำนวน ๙๕ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 01 ก.พ. 2562

รายละเอียด CLICK

 ภาพประกอบ