ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) และอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินการติดตั้งพร้อมค่าดำเนินการติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ

วันที่เผยแพร่ 01 ก.พ. 2562

รายละเอียด CLICK

 ภาพประกอบ