ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ด) (ขนาดบรรจุ ๑๐ เม็ด/ซอง) จำนวน ๔,๐๐๐ ซอง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา

วันที่เผยแพร่ 01 ก.พ. 2562

รายละเอียด CLICK

 ภาพประกอบ