ข่าวประกวดราคา

ประกาศ ปรับแผนการจัดหาพัสดุ (ผด. ๒) และแผนรายงานแผน/ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓

วันที่เผยแพร่ 01 ก.พ. 2562

รายละเอียด ดังนี้

๑. ปรับช่วงเวลาและเพิ่มเติม แผนจัดหาพัสดุ ผด.๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓ เทศบาลเมืองบางกรวย CLICK

๒. รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมแผนและปรับแผน) ไตรมาส ๓ เทศบาลเมืองบางกรวย CLICK

๓. รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมแผนและปรับแผน) ไตรมาส ๓ เทศบาลเมืองบางกรวย CLICK

 ภาพประกอบ