ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บบ 4198 หมายเลขครุภัณฑ์ 002-59-0025 จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 18 ก.ย. 2566

รายละเอียด CLICKDownload