ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สมชายพัฒนา ซอย 3 เชื่อมซอยโรงหล่อ, ซอย 4/2 และทางเชื่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 12 ก.ย. 2566

รายละเอียด CLICKDownload