ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล. สมชายพัฒนา ซอย 3 เชื่อมซอยโรงหล่อ, ซอย 4/2 และทางเชื่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 05 ก.ย. 2566

รายละเอียด CLICKDownload