ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บางกรวย-ไทรน้อย ช่วงแยกเทิดพระเกียรติ ถึงคอสะพานวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 23 ส.ค. 2566

รายละเอียด CLICKDownload