ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ผนังกันดิน บริเวณลำประโดง ชุมชนวัดท่าบางสีทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 23 ส.ค. 2566

รายละเอียด CLICKDownload