ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบางกรวย-ไทรน้อย บริเวณสะพานวัดชลอ สุดเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 09 ส.ค. 2566

รายละเอียด CLICKDownload