ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 04 ส.ค. 2566

รายละเอียด CLICKDownload