ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ปปท. เขต 1 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก "เครือขายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566"

วันที่เผยแพร่ 19 พ.ค. 2566

สำนักงาน ป.ป.ท. มีกำหนดประกาศรับสมัครและเสนอชื่อเครือข่าย เพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้ารับรางวัล "เครือขายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566"