ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท 6628 หมายเลขครุภัณฑ์ 006-50-0003 จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 18 พ.ค. 2566

รายละเอียด CLICKDownload