ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล) จำนวน 1 เครื่อง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 18 พ.ค. 2566

รายละเอียด CLICKDownload