ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพประเภทการทำอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตรการทำซูชิญี่ปุ่น จำนวน 31 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 18 พ.ค. 2566

รายละเอียด CLICKDownload