ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อโคมไฟ้า LED ขนาด 80 วัตต์ จำนวน 100 ดวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 24 เม.ย. 2566

รายละเอียด CLICKDownload