ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร พ.ศ.2566

วันที่เผยแพร่ 28 มี.ค. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร พ.ศ.2566

รายละเอียด CLICK