ข่าวประชาสัมพันธ์

รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล.บริเวณลำประโดง หมู่บ้านสวนศรีบัณฑิต หมู่ที่ 7 ตำบลบางกรวย (จากบริเวณบ้านเลขที่ 46/24 หมู่ที่ 7 ถึงซอยเพียรธรรมสมาน

วันที่เผยแพร่ 28 มี.ค. 2566

รับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล.บริเวณลำประโดง หมู่บ้านสวนศรีบัณฑิต หมู่ที่ 7 ตำบลบางกรวย (จากบริเวณบ้านเลขที่ 46/24 หมู่ที่ 7 ถึงซอยเพียรธรรมสมาน

รัรับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล.บริเวณลำประโดง หมู่บ้านสวนศรีบัณฑิต หมู่ที่ 7 ตำบลบางกรวย (จากบริเวณบ้านเลขที่ 46/24 หมู่ที่ 7 ถึงซอยเพียรธรรมสมาน หมู่ที่ 7 ตำบลบางกรวย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566  - วันที่ 31 มีนาคม 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง CLICK

สามารถส่งคำวิจารณ์ได้ที่ 

finance_bangkruai@bangkruaicity.go.th

 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน 0 2443 0610-9 ต่อ 121