ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้า ตามโครงการวถีศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 240 ใบ ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2566

วันที่เผยแพร่ 27 มี.ค. 2566

รายละเอียด CLICKDownload