ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)

วันที่เผยแพร่ 23 มี.ค. 2566

ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)

รายละเอียด CLICK