ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) จำนวน 10 เครื่อง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 13 มี.ค. 2566

รายละเอียด CLICKDownload