ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 414-63-0255 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 10 มี.ค. 2566

รายละเอียด CLICKDownload