ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กรณีใช้จำนวนราษฎรสัญชาติไทย

วันที่เผยแพร่ 09 มี.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กรณีใช้จำนวนราษฎรสัญชาติไทย

รายละเอียดและแบบรับฟังความคิดเห็น คลิก!!