ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางจ้างทำความสะอาดสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 11 ม.ค. 2566

รายละเอียด CLICKDownload