ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) หมายเลขครุภัณฑ์ 011-57-0045 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 10 ม.ค. 2566

รายละเอียด CLICKDownload