ข่าวประชาสัมพันธ์

งดบริการงานทะเบียนและบัตรประชาชน ในวันที่ 3 วันที่ 10 และวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วันที่เผยแพร่ 01 ธ.ค. 2565